İLETİŞİM

ERA Hukuk Bürosu


Bİze ulaşmak İçİn:+90-312-418-5295


Bize ulaşmak için:
+90-312-418-5295


Anasayfa

Avukatlık, Romalılar döneminde “onur mesleği” olarak görülen ve ilk uygulamaları bu döneme rastlayan, o günlerden bu günlere , binlerce yıldır kutsal kabul edilmiş seçkin bir meslektir.

Eski Yunanda ayrıcalıklı, üstün ve güzel konuşan anlamına gelen “Advocatus” sözcüğünün mesleğin ilk tanımlaması olarak diğer batı dillerine de yerleştiğini görmekteyiz.

Antik Roma döneminin şairlerinden “Ovidius” , dizelerinde Avukatların , mesleğin yüceliği karşısında zaman zaman verdikleri hizmetler için ücret bile almadıklarından bahseder.

İnsanlığın var olduğu ve birbirleriyle iletişim kurdukları günlerden beri bilinen o dur ki Avukatlık mesleği bir hak arama mesleğidir. Hakkını aramak isteyen herkesin aklına ilk gelen kişi avukattır.

Hukuka dayalı ve hukuka saygı ilkesine göre yapılanmış devlet yönetimlerinde , kültür ve bilgi bilinci ileri olan toplumlarda , hak ve özgürlüklerin korunması ve savunulmasında, hak ve özgürlükleri arama hizmeti veren Avukatların bilgili ve alanlarında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

Aynı zamanda bu kültür bilinci yeterince gelişmemiş ,hukukun sekteye uğradığı ve adaletin sağlanamadığı toplumlarda da insanları bilinçlendirmek ve hak arama işini layığı ile yapmak yine avukatların işidir.

80’li yılların sonunda çalışmalarına ve faaliyetlerine başlayan Era Hukuk Bürosu , kuruluşundan bugüne kadar bireyler kurumlar ya da devlet karşısında haksızlığa uğramış vatandaşların sosyal yaşamlarındaki haklarının talep ve takibinde ciddi gayret ve girişimlerde bulunarak ülkemizin hak arama hürriyeti bilincine çok önemli katkılarda bulunmuştur ve bulunmaktadır.

Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.

Ülkemizin insan hakları ve özgürlükleri açısından yoğun şekilde eleştirildiği bugünlerde,

Avukatlık mesleğinin ileri demokrasilerde ve batıdaki uygulamaları örnek alınarak Türkiye’nin sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak bütün çalışma, organizasyon ve faaliyetlerde çağdaş bir kalite yönetim sistemiyle yeniden yapılandırılması ERA Hukuk Bürosunun üstlendiği bir misyondur.

Era Hukuk Bürosu , hizmetin kalitesinden herkesin sorumlu olduğu , hizmet alanlarının ve hizmeti sunanların memnuniyetine dayalı bir anlayışın hakim olduğu , hizmetin icrası sırasında deneyim , bilgi , malzeme, teknoloji ,çevre koşulları , iletişim vasıtalarının en hızlı ve etkin şekillerde kullanıldığı servis anlayışıyla , Hukuk ve Danışmanlık hizmetlerini talep edenlere en ekonomik , rantabl ve kusursuz hizmeti sunmak arzusundadır.

Era Hukuk Atatürkçü, Laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı , İnsan Hak ve Özgürlüklerini vazgeçilmez değer olarak kabul ederek , Etik Hukuk ilkerinden ayrılmaksızın , “Herkesin savunulmaya hakkı vardır” prensibine inanarak yaşamaktadır ve bu değerleri ana felsefesi olarak kabul etmektedir.

Bu amaçlarla ve düşüncelerle Hukuki bilgi ve tecrübelerimizi gerek ülke içinde gerekse ülke dışında kullanarak bireylere , kurum ve kuruluşlara sunmak , her türlü hukuki konu ve sorunları , ülkemiz ve diğer ülke hukuk sistemlerine ve yasalardaki hükümlere göre adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini sağlamak , her kademeden yargı organları , mahkemeler resmi ve özel kişi ve kuruluşlar karşısında Hukukun tam olarak uygulanması için çalışmak ve bunun için hizmetler sunmak ERA Hukuk Bürosunun varoluş sebebidir.ERA GLOBAL
PARTNERLER

 • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • ALMANYA
 • AZERBAYCAN
 • HOLLANDA
 • KOSOVA
 • FRANSA
 • GANA
 • KAMERUN
 • TANZANYA
 • VİETNAM
 • AFGANİSTAN
BÜTÜN GLOBAL PARTNERLERİ GÖRÜNTÜLE

ERA HUKUK BÜROSU
ANKARA

Yasaların çok sık değiştiği ve yerel mahkemelerin de sıklıkla aynı konularda farklı kararlar verdiği bir ortamda yasal değişiklikleri yakından takip etmek ve  Danıştay , Yargıtay Anyasaya Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarının karar vermedeki yaklaşımlarını kavrayabilmek büyük önem kazanmaktadır.

Tamamen haklı olunan çok değişik davalarda bile yerel mahkemelerin vermiş olduğu bazı kararlar adil olmayan sonuçlar doğurabilmekte ve hem adalet duygusunu hem de yasal süreci düğümleyebilmektedir.

Düğümleri çözebilmenin ön koşulu tecrübe, yasal mevzuatın yakından takibi, iyi muhakeme ve iyi savunmadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANAYASA MAHKEMESİ
BİREYSEL BAŞVURU

Anayasa Mahkemesine “Bireysel Başvuru”, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin başvurdukları olağanüstü bir kanun yolu olarak tanımlanabilir.

Türk Hukuku uygulamasına yeni dahil olan bu uygulama Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasında “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir” şeklinde tanımlanmış, bireysel başvuruyu uygulamaya geçirmek için çıkarılan 30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45. maddesinde de aynı tanıma yer verilmiştir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 • ETİK HUKUK İLKELERİNDEN SAPMAKSIZIN

  Büromuzun misyon olarak kendini müvekkillerinin sorunları çözmeye ve onların hukuksal sorumluluklarını omuzlamaya adamıştır. Etik Hukuk ilkelerinden sapmaksızın siz müvekkillerimize mükemmelen hukuk ve danışmanlık hizmeti vermek için hazırız.

 • GLOBAL LAW FIRM

  In order to provide high standard of cross-border services to clients, we have established close cooperation with our counterparts in many large cities in Turkey as well as international law firms and built up a wide association network.

 • UZMAN AVUKAT VE DANIŞMAN KADROMUZ

  Era Hukuk Bürosu, konularında uzman yerli / yabancı avukat ve danışman kadrosuyla hukuk ve danışmanlık hizmetleri sağlamakta olan temelleri 1989’da Başkent Ankara da atılmış,köklü bir hukuk firmasıdır. 25 yılı aşkın deneyimimiz ile evrensel kalite standartlarında hukuk etiğine uygun çözümler üretmekteyiz.

ERA Hukuk Bürosu 25 yıldan bu yana bünyesinde konularında uzman , deneyimli ve yüksek kariyer sahibi hukukçu ve danışmanları barındırmaktadır. Bugun 40 tan fazla avukat, hukukçu , akademisyen ve danışman ERA Hukuk çatısı altında sizlere hizmet veriyor.

Afrika’dan Asya’ya Avrupa’dan Amerika’ya uzanan Partner ve Danışman ağımızla küresel ve ülkesel çapta çalışmalar yürütmekteyiz.

 

 

Üstte dönmek için tıklayınız